Декларация на ръководството 
Система за управление на здравето и безопасността при работа SR OHSAS 18001 2008
Система за управление на качеството SR EN ISO 9001 2008
Система за управление на околната среда SR EN ISO 14001 2005

 

"Енергоремонт - Сливен" ООД се намира на територията на град Сливен, непосредствено до ТЕЦ - Сливен. Фирмата е учредена през 1996 г. като приемник на цехова единица на Енергоремонт - Гълъбово, със самостоятелни функции. След придобиване на статут ООД дружеството развива основно пълен ремонт на ротори за МВ.

 

 

Предмет на дейност:
• производство и продажба на битови и промишлени стоки
• селскостопански произведения
• ремонт на енергийни обекти, резервни части за тях
• монтиране на топлопреносни системи и абонатни станции,
   съоръжения, възли и детайли за тях, тръби и тръбни
   елементи, фасонни части
• топлоизолационна и обмуровъчна дейност
• производство на метални конструкции
• строителство, монтаж и реконструкция на енергийни,
   промишлени, граждански и др. обекти
• спедиторска и транспортна дейност.

 

 

Кадри

С оглед повишаване качеството на извършваните ремонтни работи дружеството се екипира с нови машини и инструменти за заваряване, напластяване, изрязване и фрезова обработка на детайлите.

През 1996 г. бе извършен образователен и квалификационен кадрови подбор на ръководния и ремонтния персонал.

Фирмата разполага с добре подготвен и квалифициран кадрови ресурс:
• заварчици
• стругари
• фрезисти
• монтьори - котелно оборудване
• машинни монтьори
• елмонтьори и други.

   

8800 Сливен, бул. "Стефан Караджа" 21, П.К. 236, клон 1, тел. +359 44 623908, тел./факс 624396, GSM +359 888 291198
e-mail: energoremontsliven@abv.bg, http://energoremont-sl.domino.bg