Декларация на ръководството 
Система за управление на здравето и безопасността при работа SR OHSAS 18001 2008
Система за управление на качеството SR EN ISO 9001 2008
Система за управление на околната среда SR EN ISO 14001 2005

 

Оферта за изработка на стоки за климатици:
PDF формат
DOCX формат

Ремонт на енергийни обекти и резервни части за тях, газови съоръжения и инсталации на територията на България.

Ремонт на топлопреносни системи и абонатни станции, съоръжения, възли и детайли за тях.

Производство на метални конструкции.

Извършване на всички видове граждански услуги.

Дружеството разполага със собствена механизация за изпълнение на обектите и собствена оборудвана база.

 

Материлна база
• административно-битов блок - РЗП 866.88 кв. м
• механична работилница, кран 5.5 т - РЗП 669.76 кв. м
• стругаро-фрезови цех 2 крана - РЗП 456.32 кв. м
• заваръчен цех - РЗП 115.00 кв. м
• открит склад с подкранов път и кран козлови 12.5 т
• застроена площ 2700 кв. м
• закрит склад - РЗП 210.00 кв. м
• собствен терен 9025.00 кв. м
    

 
Изработка на основни лопатки за работно колело на мелещ вентилатор

 


Производство на болтове


Изработка на мелещи лопатки

    

8800 Сливен, бул. "Стефан Караджа" 21, П.К. 236, клон 1, тел. +359 44 623908, тел./факс 624396, GSM +359 888 291198
e-mail: energoremontsliven@abv.bg, http://energoremont-sl.domino.bg